__Abtffn_____________________________________PRESSE

...

....ÅÅ

..
performance - en åpenbaring på gaten, ved en fjord, på en bro....

-
en handling, interaktiv med stedene hvor den viser seg
- en praktikk om rythmer, stillhet, lyder, materialer, gjenstander, med andre hendelser tilstede, bevegelser - forflyttinger, det statiske, lyset, øyeblikkets gjennomsiktighet
- en evolusjon, en transformasjon, en transport......en ballanse..........
....interaktivt.......

for mer info clic !