Paris 26.4
Performancen : balance, rythmer, lyder, stillhet, inne, ute, utvekslinger… stedet, omgivelsene, øyeblikket – i skumring, meg selv, materialene skaper handlingens emnet. Materialene : brukte plastikkposer og papp og pappir avfall som ble tatt inn i atelieret 1547 mellom august 2003 og mai 2004. Performancens varighet : 30 til 45 mn.
rue du Pont Louis Philippe
Pont Louis Philippe
Paris 22.4
________Abtffn_________________________________________________________ÅÅ
clic !
bilder : Alberto Gonzalez, Julien Salinas, Ruth Anderwald + Leonard Grond, Doris Naef
Paris 28.4