Paddle
Eros
Respekt
- ARAj, Jarnac - Nu radio
Fusjon
Stavanger - Nu
Oval
Rare Paris - ÅÅ-
Merke
Armhule
"linker, hull, lys, flate, kropp"
Paris
Nærende
Odense DK -Terrain Vague
Celle
Eksakt
I tittelen for min undersøkelse er ordene transform og transport. Fusjonering mellom de to identifiserer presis mye av min performance arbeid…
- I kontakt med publikum, produserer jeg et levende bilde, et handlingsfelt hvor jeg plasserer elementer fra det daglige liv (obsjekter av rå og bearbeidet materialer, handlinger, ritualer…) i en uvanlig sammensetning.
- De levende bildene tar progressivt form gjennom interaktivt undersøkelser mellom megselv og elementene.
- Publikumet er tilskuer, vitne og deltar ved sitt tilstedeværende...
- Handlingen utfolder seg med forskjellige, sakte, raske, stille, lydfullte rythmer.
- Jeg begynner performancen som medlem av publikumet. Så glir jeg progressivt ut av det og definerer feltet der handlingen skjer og folder ut performancens hjerte så trer jeg tilbake og blir publikum igjen.
- Videodokumentasjon følger verket. Det vil forflytte handlingens erfaringen utenfor selve handlingnens felt og i dag er den emne for et spesifisk studie.

_Abtffn_________________________________TRANSpfORmtE