..Abtffn...................."skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser"
..........................