.....R, (forts.) Erfaringer oppstått av utforskninger som Oslo-Paris-Oslo, Routopia, Route 2000 og Route 2001 DK som jeg idag samler under navnet R, har lignende iboende motsettningsfulte prosesser.

Football Grafikk, er en typisk Route performance, hvor det grafiske kunstverket smelter sammen med performance, og hvor den kunstneriske praksis blir tett linket med masse idretten, football.
Football Grafikk, Emballage, Ball Point III, Øyeblikket i en engstelig drøm og Jeg inviterer til å dele min kunstig atmosfær var performanceverker som deltok i det vandrende Route 2001 DK. I Route 2001 DK ble den rene matnyttige aktiviteten, veitransporten intimt smeltet sammen med den rene kunstneriske praksissen ...

click på bildet !

_Abtffn__________________________________________R