.

et metaprosjekt :

starter med
« Solnedgangs arbeidet »
en visuelle undersøkelse over 14 år, med billedlige etapper som
"egg i solnedgang",
"norsk solnedgang", med visuelle handlinger : "Vernimage" og "Finissage", en installasjon "Euforism" og en visuel handling i flere byer "ÅÅ".

under visning av verket "skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser"
på Hå Gamle perstegård blir publikum invitert til å gjøre seg observasjoner og å sende deres forslag tilbake til kunstverket via nettet .

..Abtffn......................................skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser"

"ÅÅ" en visuel handling i Jarnac Frankrike