Abtffn________________________KUBBER DAGGERTER HUGGERTER

Grafikk/Performance med dikt av Torild Wardenær

TOU SCENE okt. 2006

KUBBER DAGGERTER HUGGERTER

....