__Abtffn_____________________________"skumring...

.......................................««skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser»

Som solstrålen entrer rommet forflytter seg og beveger seg ut av rommet igjen – eller er det rommet som flytter seg ?- startet undersøkelsen om emnet ”solnedganger/soloppganger” med observasjoner som bidro til å utviklet min bevisthet om fenomenet. Mitt fokus som i begynnelse av undersøkelsen var satt på solens bevegelser forflyttet seg over på å fange med blikket jordens bevegelser :
Først obeserverte jeg solnedgangene ved Stavanger kai i en periode på tre år i mai og juni måneder , med pensel , blyant, lim tuben mm…Disse maleriske gester førte meg inn i en leke rundt begreper som kliskjeer, originaler, kopier mm… Senere begynte jeg og selv bevege meg på jordens overflate med en nomade virksomhet for å presentere kopier av bildene montert i et gjennomsiktig plass telt utfoldet ove bobilen som var blitt brukt som mitt atellier i begynnelse av undersøkelsen. Jeg førte meg selv, gjennom alle handlingene (male, tegne, lage collage, kopiering, turnering, visuelle handlinger, installasjoner…) som jeg foretok rundt emnet , inn i en observasjons om bevegelser -mine , bildenes flyktighet, observasjoners forganglighet, det er da underveis jeg fikk kontakt med jordens rotasjons bevegelser og min egen eksistens forankring og flyktighet … .

Det er disse undersøkelsen som jeg identifiserer verket med tittelen ”skumring, morgenrød og jorden rotasjons bevegelser”