________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Flørli
Flørli Art i Lysefjord

Lysefjord Utvikling

Turistforeningen har hytte på Flørli som det tar 6 timer å gå til fra nærmeste parkeringsplass. Fjellet på Flørli huser et helt nytt og hyper-moderne fjernkontrolert e.verk som er og som vedlikeholdsmannskapet besøker hverdag av .
Hallen fra det gamle e.verket bygd i 1920 gjenstår. En av 5 turbiner er blitt igjen. En kai for store ship er å finne langs bygningen. Flybåten betjener Flørli hverdag med direkte linje fra Stavanger annenhver dag.
møte med selen. Det tar tre timer for å paddle med med kayakk mellom Flørli og Lysebotn
ankomst med hurtigbåten