SUR-VI, et verk av Agnès Btffn som blir aktivert av JIPB CUBE GALLERY’ s publikum

materialer : biter av kjempe reklame plakater fra den parisisk Métro, som ble revet av reklame Métro aksjonistene 2004-5 så samlet under PARIS METRO prosjektet.

teknikk : små linker revet av bitene fra kjempe plakatene er blitt limt sammen. Dette lager en gjennomhullet farvede papir flate.

emnet, notater :
Findele og erstatte den opprinnelig plakat med en ny, en flate som puster og foreslår istedenfor å tvinge seg på publikum… ta tilbake makten over reklame plakaten !

Publikum som besøker verket SUR-VI (fransk SUR betyr PÅ), er invitert å selv komponere et bilde, å iscenesette seg selv sammen med verket, la seg fortografere med det og sende bildet til abtiffon@wanadoo.fr. Bildet i A4 format blir sent sammen med verket til Jarnac, Ichimonya, Bøvlingbjerg and Portree.
Abtffn...................................................................................tilbake til ecnanosèr