JIB..CUBE.GALLERYDan Malmkjærs værker fremstår normalt og bogstaveligt talt med stor tyngde,
i et spændingsfelt mellem arkitektur, design og skulptur.
Altid i et forsøg på at give tyngden lethed.
I det aktuelle værk har udfordringen der imod været at give letheden tyngde.
Abtffn.........................................................................tilbake til JIB
The works of Dan Malmkjær normally appears with great heaviness,
on a cross road between architecture, design and sculpture.
Always trying to “put in“ lightness to heaviness. A fight against gravity.
This time, in the present work, the challenge has been turned up side down.