Abtffn...................................................................................tilbake til ecnanosèr