ecnanosèr........................................................................................................
.................................................................................................................................møter 2006....
..............................................................................................JIB CUBE GALLERY....
...........................................................................................:::......
gjeste atelier...
Abtffn...................................................................................................................français

er ......en...... forening
dannet..av.en...gruppe
billedkunstnere ......og personer ...berørt... av samtidskunsten..........
ecnanosèr..er .basert. i Jarnac,..56 Grand'rue..
..................Frankrike