et arbeid fra Cité Internationale des Arts i Paris

beskrivelse :
Alt papir avfall (emballasje, aviser og andre) tatt inn i atelieret 1547 på Cité Internationale des Arts i Paris, i perioden august 2003 - mai 2004, er råstoff til fabrikasjon av kuler, som går inn i værandre og former en stor kule. De kalles SETTCELLER og inngår i performance verket "ÅÅ"
__Abtffn____________________________________SETTCELLER