_Abtffn________13-14 juni 2003, Jernbanestasjon i Stavanger - Norge_________BÅNSÅM