.............Agnès BTffn
.:
.:
......
:..© abtffn............:...............................:......:videos.:...........................................:..:foredrag, workshop, prosjektledelse.
arkiv/ecnanoser/JIPBC CUBE GALLERY

i skuffen 1..2..............presse 1.2.3.4.5.6..........................linker.........................medspillere............................................................CV
Agnes Btffn har sin utdannelse fra Statens kunstakademi, Oslo i maleri, grafikk, skulptur. Alt hun arbeider med om det er grafikk, installasjon, workshop, internett basert prosjekter eller foredrag er også performance.

Agnes Btffns arbeidsform er undersøkende og kan sammenlingnes med en bonde som før i tiden, dyrket forskjellige vekster på ulike jordlapper og var sysselsatt hele året med et mangfold av avlinger. Slik dyrker Agnes Btffn frem sine prosjekter.
 
Andre former for kunstnerisk virksomhet:
- Etablering og drift av gjeste-og-kunstner atelierer FAR
iL i Lysefjorden, Norge , og G-Jar i Cognac-distriktet, Frankrike.
- administrativ og kunstnerisk leder av TB DALANE KUNSTPROSJEKT, Stavanger Europeisk Kulturby 2008 og Dalane Kulturfestival.
- undervist på Kunstskolen i Rogaland 1989-2008

.
............JarGond'ART atelier i frankrike ......................................FARiL artist residens i Lysefjord.