_Abtffn_______________________________ARA Jarnac

...ARAJF

ARA - Ateliers de Recherche Artistique
(Atelier for kunstutforskninger)
Tre fysiske og åndelige rom for rene kunst skapende virksomhet : et av dem er handlingsrommet som jeg skaper for mitt eget kunstneriske undersøkelse, det andre er
ARAJarnac, den tredje ARAFlørli.

ARAJ er stedsfestet i en bygning som har tidligere huset cognachuset IVALDI nedlagt siden 1950 årene i sud´vestlig franske byen Jarnac; -atelieret bygges om progressivt takket være et samarbeid mellom mennesker som evner å skape med små økonomiske middler og deres sjenerøs tilstedeværende. Kunstnere og andre bidrar til ubyggingen av ARAJ med middler som hver og en forvalter, praktiske, kunstneriske og økonomiske. Det er ambisjonen at del av ARAJ oppnår offentlig status som Atelier for residerende kusntnere. (forts. klikk på øverste bildet)

ARAF eller Flørli artist residency: F.A.R.
Det lille skolehuset helt ned ved sjøkanten er valgt med sin leilighet og klasserom, som stedet for kunstutforskning på Flørli i Lysefjorden . Prosjektet er i 2006 innledet med invitasjon av en fransk kunstner i september måned. Stavanger og Forsand kommunene, Stavanger turistforening, den Norsk/fransk kultursenter og Agnes Btffn investerer i prosjektet. Det arbeides for å etablere et gjestoppholds program for en 5 års periode, fornyerbar, med en måneds opphold for en fransk billedkunstner og en måneds opphold for en billedkunstner fra andre land, to måneder i året tilsammen.
(forts. klikk på nederste bildet)

ARAJarnac
ARAFlørli