_Abtffn______________________ARA FLØRLI
Dossen Bjørnevik - maleri/installasjon
Frank Åsnes - skulptur/installasjon