- oppholds lengde : en måned.
- sted : den gamle skolen med sine to klasserom og lærerens leilighet.
- stipend : 3000 €:


presse


utsikt fra leigliheten
_Abtffn_______________________________________________________________________________________FAR