Abtffn...................................................................."skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser"


HÅ gamle prestegard 2007 : Agnès Btffn presenterte
"skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser" og lansering av tre prosjekter.

om "skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser" :

"Solstrålen entrer rommet, flytter seg og beveger seg ut av rommet igjen – eller er det rommet som flytter seg ?" er navnet på den siste installasjon som vises på Hå Gamle prestegard i en rekke verk skapt i en 14 årlangvarig undersøkele. Denne startet med ”solnedgangs arbeider” med observasjoner som bidro til å utvikle min bevisthet om fenomenet. Fokuset mitt, som i bygynnelse av undersøkelsen var på solens sin bevegelse, flyttet seg over på å fange jorden sine bevegelser :Først observerte jeg solnedgangene ved Stavanger kai i en periode på tre år i måneder mai og juni. Med pensel , blyant, lim mm leiket jeg omkring begrep som kliskjeer, originaler, kopier mm… Senere begynte jeg selv å bevege meg på jordens overflate. Som en nomade reiste feg for å presentere kopier av bildene montert i et gjennomsiktig plasttelt utfoldet over bobilen som var blitt brukt som mitt atellier i begynnelse av undersøkelsen. Jeg førte videre undersøkelsene, gjennom alle handlingene (male, tegne, lage collage, kopiering, turnering, visuelle handlinger, installasjoner…) som jeg foretok rundt emnet, til å observere bevegelser -mine , bildenes flyktighet, observasjoners forganglighet, så fikk jeg kontakt med jordens rotasjons bevegelser og med min egen eksistens forankring i disse bevegelser … .

Det er disse undersøkelsen som jeg identifiserer som verket
"skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser"

lansering av to nye prosjekter, film og produkt utvikling :

FILM : film prosjekt sammen med Ruth Anderwald og Leo Grond, www.anderwald-grond.net, fra Vienna i Østerrike, to kunstnere som jeg traff under mitt opphold i Paris og som arbeider med visuelle handlinger, foto og med filmmediene på eksperimentelt vis. Formålet med invitasjon er å etablere felles undersøkelser for å utvikle nye bevisthet om tema : å flytte fokuset litt ved siden av punktet som vi normal setter fokuset på og å bruke det levende bildet til disse undersøkelser –dvs filmen og den visuelle handlingen ..


PRODUKT UTVIKLING, et foredrag :
sette fokus på utvilking av prosdukter ut fra verkets gjennlevninger (plast teltene, fotokopier, knuste bilder, silikon bilder, egg sol og olje sol, film bilder… ) Få opp en offentlig debatt :der spørsmålet om salgsvarer som klisjeer, visuelle og materialmessig forurensing, og produsering av disse forsvares fordi de skaper arbeidsplasser, settes opp mot spørsmålet om det alikelvel er mulig å skape varer som ivaretar den fine ballansen når det gjelder materialbruk, visuelle utforminger, energibruk i fremføring mm…Kan det siste få samme publikums appel og salgsverdig eller er det en umulighet ?
Jeg referer her til alle de forskjellige produktene som blir utviklet av verkene fra museenes samlinger i utlandet, produkter som selges i museenes butikker.

BALANSE, en workshop :
invitere andre å balansere en bør på hode. Med øvelser, å lære å plassere kroppen under gjenstandens tyngde, i tyngdekraftens aksel og å bevege seg . Jeg får kontakt med jorden tyngdekraft i det jeg lærer meg det. Som jeg en gang lærte meg selv å gå og å sykle på jordens
overflate .


VED OFFENTLIGGJØRING AV "skumring, morgenrød og jordens rotasjons bevegelser" INVITERER JEG ANDRE TIL Å DELTA I OBSERVASJON OG DELE SINE REFLEKSJONER SOM VIL OPPSTÅ NÅR ANDRE SER PÅ AT HORISONTEN FLYTTER SEG FORAN SOLEN OM MORGEN OG OM KVELDEN OG MEDELE DISSE VIA observasjoner

takk til :

Norsk Kulturråds Utstillingstipend, Ingrid Lindbäck Langård Stiftelse, Rogaland Fylke, Stavanger Kommune